• Thông dụng

  Danh từ.

  Suburd.
  ô cầu giấy
  caugiay
  Suburb.
  Danh từ.
  betel and areca-nut box.
  umbrella.
  square.
  compartment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X