• Thông dụng

  Danh từ

  Mass, patch
  đám mây
  a mass of cloud, crowd; throng

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  stab
  punch

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  sputum
  crash

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  band
  bumping
  cluster
  region
  beam
  compact
  consolidate
  paddle short
  pile
  puddle
  raking stem
  ram
  tamp
  tamper
  mile
  bold
  bold net
  dark
  dense

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  prod
  stick
  founder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X