• Thông dụng

  Danh từ.

  Cloud.
  không mây
  cloudless (sky)
  (Bot) rattan.
  ghế mây
  cane chair

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X