• Thông dụng

  Động từ

  To answer ; to reply
  đáp lời người nào
  to make a reply to someone

  Động từ

  to take (train, plane)
  to land
  to come to ground

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X