• Thông dụng

  Which.
  anh đã lựa cái nào
  Which have you chosen.
  What, whatever.
  tôi không một quyển sách nào cả
  I have no book whatever.
  Any.
  tôi không một đồng xu nào cả
  I have not anymoney.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X