• Thông dụng

  Phó từ

  Where ; somewhere ; anywhere ; everywhere
  anh đi đâu đó
  Not; not at all

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X