• Thông dụng

  Danh từ

  Elder brother
  anh ruột
  Blood elder brother
  anh cả
  eldest brother
  anh cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha
  half-brother
  anh rể
  brother-in-law (one's elder sister's husband)
  anh chồng
  brother-in-law (one's husband's elder brother)
  anh vợ
  brother-in-law (one's wife's elder brother)
  First cousin, cousin german (son of one's father's or mother's elder brother or sister)
  anh con nhà bác
  first cousin (son of uncle or aunt older than one's parent)
  (Form of generic appellation used with young men)
  anh nông dân
  a young peasant
  anh thợ mài dao
  a young knife-grinder
  (Used by woman, girl addressing husband, lover...)
  anh thân yêu
  my darling, my love

  Đại từ

  You
  anh đang làm đó
  What are you doing?
  tôi muốn nói chuyện với anh
  I want to speak to you

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X