• Thông dụng

  Weigh on; saddle with
  Trách nhiệm đè nặng lên chúng ta
  We are saddled with responsibilities

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X