• Thông dụng

  Đại từ.

  I, me, my.
  ta cũng nghĩ thế
  I think so, too.
  We, our, us.
  ta đi thôi
  let's go.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X