• Thông dụng

  ( tục)Fuck.
  Not a bloody damn
  Đéo sợ
  Not to be a bloody damn cared

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X