• Thông dụng

  Động từ

  to fear; to be afraid/fearful/nervous of somebody/something
  nghĩ chắc nó sẽ bị cái tủ sắt đè bẹp dúm, còn tôi thì sợ sơn đổ lên người!
  He thinks he may be flattened by a safe, and I'm afraid of paint spilling on me!
  Bà ta cố ý nói vậy cho nó sợ
  She said it on purpose to frighten him
  Chẳng có gì phải sợ cả!
  There's nothing to be afraid of
  Mi tưởng ta sợ mi ư?
  Do you think you scare me?
  -phobia
  Sợ chấn thương / nước / đàn bà / quỷ / ngủ
  Traumatophobia/hydrophobia/gynophobia/satanophobia/hypnophobia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X