• Thông dụng

  Động từ

  To close; to shut
  đóng kín
  To close shut
  To bind (book) to build; to drive (nail) To play; to act (in a play)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X