• Thông dụng

  Waiting intently for (someone, something)
  Fixedly
  Nhìn đăm đăm
  To look fixedly at, to gaze at, to stare at

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X