• Thông dụng

  Động từ.

  To look (at).
  anh nhìn cái đó
  What are you looking at?
  nhìn lại
  to look back.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  look
  scan
  sign
  view
  bộ quản cảnh nhìn
  view manager
  cái nhìn lên không trung
  aerial view
  cái nhìn phía trước
  front view
  cái nhìn tổng thể
  total view
  cái nhìn từ dưới lên
  underside view
  cái nhìn từ hạ lưu
  view from downstream
  cái nhìn từ hạ lưu
  view from upstream
  cái nhìn từ trên xuống
  top side view
  cái nhìn vào mặt cắt
  sectional view
  cái nhìn xuống mặt bằng
  plan view
  cảnh nhìn từ trên xuống
  bird-eye view
  ghế nhìn theo hướng tàu chạy
  seat in travel-view
  góc nhìn
  angle of view
  góc nhìn
  visual of view
  gương nhìn sau
  rear-view mirror
  hình nhìn dọc
  developed view
  màn chắn nhìn
  clear-view screen
  mặt cắt (nhìn) phối cảnh
  sectional view in perspective
  tầm nhìn
  point-of-view hat
  nhìn ngang
  side view
  nhìn theo đường chim bay
  bird's view
  nhìn từ một bên
  side view
  nhìn từ sau
  rear view
  nhìn từ trước
  front view
  sự nhìn khai triển
  developed view
  sự nhìn mặt bên
  side view
  sự nhìn từ bên cạnh
  side view
  tầm nhìn
  field of view
  tầm nhìn cục bộ
  local view
  tầm nhìn toàn cảnh
  panoramic view
  trường nhìn
  field of view
  trường nhìn
  Field Of View (FOV)
  trường nhìn
  field of view-FOV
  trường nhìn chiếu xuống mặt đất
  Ground - projected Field Of View (GFOV)
  trường nhìn tức thời
  Instantaneous Field Of View (IFOV)
  trường nhìn tức thời
  instantaneous field of view-IFOV
  trường nhìn tức thời chiếu xuống mặt đất
  Ground-projected Instantaneous field Of View (GIOV)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X