• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  laser optic disc
  laser optic disk
  laser optical disk
  đĩa quang laze xóa được
  ELOD (erasablelaser optical disk)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X