• Thông dụng

  Plate, dish.
  Đĩa sứ
  A China plate.
  Chainwheel (of a bycicle).
  Discus.
  Môn ném đĩa
  The discus throw.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  button
  data carrier
  data medium
  disc
  dish
  disk
  disk sector
  disk, disc
  diskette
  fixed disk
  flat washer
  floppy disk
  flying saucer
  pan
  plate
  platter
  recording medium
  storage medium
  tray
  volume

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dish
  disk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X