• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  monogenetic
  monogenic
  cuội kết đơn nguồn
  monogenic conglometer
  dăm kết đơn nguồn
  monogenic breccia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X