• Thông dụng

  Plait, tie in knots.
  Kết dây thừng bằng dừa
  To plait cord with coir.
  Clot, mat.
  Váng riêu cua kết lại từng mảng
  Scum clotted into lumps on the crab soup.
  Pass ( a verdict ), Pronounce (a sentence).
  Conclude, wind up.
  Đoạn kết của cuốn tiểu thuyết
  The concluding part of a novel
  Kết cỏ ngậm vành
  To return favours received.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X