• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gravity plane
  incline
  đường tời nghiêng (đường sắt)
  gravity incline
  inclined winze

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  running jig

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X