• Thông dụng

  Contribution.
  Đảm phụ quốc phòng
  Contribution to nation defence; contribution.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  encumbrance
  incumbrance
  surcharge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X