• Thông dụng

  Danh từ.

  Room, chamber, hall.
  ta phòng bên cạnh
  shes in the next room.
  Động từ.
  to prevent, to ward off, to avert.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X