• Thông dụng

  Danh từ

  Isle; island
  bán đảo
  peninsula
  Động từ
  to pray; to bag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X