• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  display terminal
  thiết bị đầu cuối hiển thị video
  VDT (videodisplay terminal)
  thiết bị đầu cuối hiển thị video
  video display terminal (VDT)
  đầu cuối hiển thị chữ-số
  alphanumeric display terminal
  đầu cuối hiển thị hỏi tin
  inquiry display terminal
  đầu cuối hiển thị tự
  character display terminal
  đầu cuối hiển thị trực quan
  VDT (visualdisplay terminal)
  đầu cuối hiển thị đồ họa
  GDT (graphicdisplay terminal)
  đầu cuối hiển thị đồ họa
  graphic display terminal (GDT)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  video display terminal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X