• Thông dụng

  Danh từ.

  Sack; bag.Bag
  bị gạo
  a rice bag.

  Động từ.

  To be, -ed
  bị thương
  to be wounded
  dân tộc bị áp bức
  an oppressed people
  To be subjected to, to be victim of
  bị tai nạn
  to be victim of an accident
  bị mất cắp
  to be victim of a theft
  bị người ta chê cười
  to be subjected to public sneer, to be a laughing stock
  Danh từ
  bên bị
  Defendant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X