• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  current investment
  liquid investments
  short-term investment
  dự phòng giảm giá đầu ngắn hạn
  provision for short term investment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X