• Thông dụng

  Tính từ

  Beautiful; handsome; fair; pretty
  một người đàn đẹp
  A beautiful woman

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beautiful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X