• Thông dụng

  Deal with, touch upon
  Đề cập một vấn đề To deal with a question
  question

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X