• Thông dụng

  Enemy, adversary,foe.
  Địch ta
  The enemy and us, them and us.
  Cope with, deal with, macth.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X