• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  forced circulation

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  forced convection
  đối lưu cưỡng bức
  oven with forced convection
  ngưng đối lưu cưỡng bức
  forced-convection condensation
  sự ngưng đối lưu cưỡng bức
  forced convection condensation
  sự đối lưu cưỡng bức
  forced convection boiling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X