• Thông dụng

  Danh từ

  (chỉ đơn vị của cái gì thuộc loại tấm)
  bức ảnh
  a photograph, a picture
  bức thư
  a letter
  bức thêu
  an embroidery
  bức bình phong
  a screen
  bức tường
  a wall
  bức tranh
  a painting, a picture

  Động từ

  To force, to coerce
  bao vây bức địch ra hàng
  to lay a siege and force the enemy to surrender
  bức rút một vị trí
  to force the withdrawal of a post

  Tính từ

  Sultry, oppressive, stuffy
  trời bức
  it is sultry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X