• Thông dụng

  Just to keep oneself going.
  Kiếm ăn độ nhật
  To earn one's living just to keep oneself going.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X