• Thông dụng

  Động từ

  To eat, to feed, to take, to have
  ăn cơm ăn bánh
  to eat rice, to eat bread
  những con đang ăn cỏ khô
  the cows are feeding on hay
  cho ngựa ăn yến mạch
  to feed oats to horses
  đến giờ cho các em ăn chưa
  is it time to feed the babies?
  chúng không tự ăn một mình được
  they cannot feed themselves yet
  ăn điểm tâm ăn trưa
  to have breakfast, to have lunch
  ăn một bữa ăn đạm bạc thịnh soạn
  to take a frugal/copious meal
  thức ăn
  eatables, foods, comestibles
  giờ ăn
  mealtime
  quả ăn được
  an eatable fruit
  To celebrate
  ăn Tết
  to celebrate Tet
  ăn lễ Giáng sinh
  to celebrate Christmas
  To attend a feast on the occasion of
  chiều mai họ ăn giỗ bác của họ
  tomorrow afternoon, they will attend the feast on the occasion of their uncle's death anniversary
  ai cũng mong đợi ăn đám cưới của anh ta
  everyone expects to attend his wedding banquet
  To live
  làm đủ ăn
  to earn enough to live on
  cặp vợ chồng mới cưới này ăn riêng
  this newly married couple lives separately (from parents...)
  To take, to receive, to earn
  cho máy ăn dầu mỡ
  to give an engine fuel and lubricant
  tàu đang ăn hàng
  the ship is taking on cargo (is loading)
  ăn lương
  to earn a salary, to earn wages
  ăn công điểm
  to earn wages on points
  bị ăn mất nhiều quân cờ
  to have many pieces taken
  viên thanh tra này nổi tiếng ăn hối lộ
  this inspector is famous for receiving bribes
  nóng ăn
  eager to earn quick returns
  muốn ăn to
  to want to earn big profits
  vải này ăn màu
  this cloth takes colour well
  mày muốn ăn đòn hay không
  do you want to take a thrashing?
  ăn đạn
  to receive a shot
  To win
  ăn cuộc
  to win a match
  ăn giải nhất trong một cuộc thi đánh cờ
  to win the first prize in a chess competition
  ăn nhau tinh thần bền bỉ
  to win by endurance
  ăn hai ván liên tiếp
  to win two successive sets
  To bite, to stick
  phanh chẳng ăn nào
  the brake doesn't bite at all
  hồ dán không ăn
  This glue doesn't stick
  To suit
  hai màu này rất ăn nhau
  these two colours suit very well
  ta rất ăn ảnh
  She is photogenic
  To eat away, to corrode, to gnaw
  a xit ăn mòn thép
  acids eat away (corrode) steel
  To spread
  vết dầu ăn loang ra
  The oil stain spreads
  rễ tre ăn ra tới ruộng
  the roots of the bamboo bush spread down into the field
  To burn; to consume
  chiếc xe này ăn tốn xăng
  This motor cycle burns much petrol
  To be part of, to be an appendage to, to belong to
  dãy nhà này không thuộc về phường ta ăn về phường bên
  this row of houses don't belong to our ward, but are part of the next
  ăn khoẻ
  to eat like a horse, to be a big eater
  ăn cháo đá bát
  eaten bread is soon forgotten, to bite the hand that feeds one
  ăn mặn khát nước
  he that sows good seed shall reap good corn; he that sows virtue shall reap fame
  ăn miếng trả miếng
  tit for tat; an eye for an eye, a tooth for a tooth
  ăn hương ăn hoa
  to peck to nibble
  ăn trắng mặc trơn
  to live in clover
  ăn như mỏ khoét
  to eat much and often
  ăn phải đũa của ai
  to take a leaf out of somebody's book
  ăn trên ngồi trốc
  of rank and fashion, of power and position
  ăn cơm nhà vác ngà voi
  to have one's trouble for one's pain

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  eat

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  press
  push
  to press
  to push
  close
  hidden
  implicit
  implicit (a-no)
  latent
  locked
  unknown

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  judgement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X