• Thông dụng

  Big flower-vase (never displayed in pair).
  Độc bình cổ
  A big ancient flower-vase.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X