• Thông dụng

  Danh từ
  Cavern
  Động từ
  To move
  To touch; to collide

  Tính từ

  Heavy; rough; boisterous
  biển động
  Rough sea

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X