• Thông dụng

  Danh từ.

  Sea
  biển
  sea fish
  tàu biển
  a sea-going ship
  biển người dự mít tinh
  a sea of people was attending the meeting
  biển lúa
  a sea of rice plants
  vùng biển hải phận
  territorial waters
  Escutcheon (do vua ban)
  Signboard, poster, plate, post
  biển quảng cáo
  an advertising poster
  biển chỉ đường
  a directing post.
  biển cửa hàng
  a shop's signboard
  biển ghi số xe
  licence plate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X