• Thông dụng

  Động từ

  To snatch; to seize; to catch; to bite
  đớp mồi
  the fish-bites

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X