• Thông dụng

  At a stabilized price.
  Hàng đứng giá
  The prices of goods are stabilized.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X