• Thông dụng

  Danh từ
  goods; wares; merchandise

  Danh từ

  Row; line; column
  đứng sắp hàng
  to stand in a line

  Động từ

  To yield; to surrender; to give in
  thà chết chứ không chịu hàng
  rather die than surrender

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X