• Thông dụng

  Động từ
  to keep still

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dead beat
  motionless
  quiescent
  rest
  vật đứng yên
  body at rest
  stationary
  sóng đứng yên
  stationary wave

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  flat market

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X