• Thông dụng

  Incisive, trenchant.
  Lời nói đanh thép
  Trenchant words.
  Văn đanh thép
  an incisive style.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X