• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  direct drive

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  direct control
  sự điều khiển trực tiếp
  DC (directcontrol)
  sự điều khiển trực tiếp
  direct control (DC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X