• Thông dụng

  Breakfast.
  Điểm tâm bằng quả chuối
  To breakfast off a few bananas, to have a few bananas for breakfast.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  center point
  centre point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X