• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  RC

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  magnetic resistance
  magnetic-field depending resistor
  magneto-resistance
  điện trở từ rất lớn
  colossal magneto resistance (CMR)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X