• Thông dụng

  Electricity.
  Máy này chạy bằng điện
  This machine is worked by electricity.
  Nhà máy điện
  A power-station.
  Electric current.
  Cắt điện
  To cut off the electric current.
  Điện tín nói tắt
  Telegram, cable.
  Đánh một bức điện
  To sent a telegram.
  Court Hall (where the throne is).
  Temple.
  Điện đức thánh Trần
  The Tran Temple.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X