• Thông dụng

  Danh từ

  Prestidigitation, legerdemain, jugglery
  nhà ảo thuật
  prestidigitator, conjurer, juggler, illusionist
  trò ảo thuật
  conjurer's tricks

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  magic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X