• Thông dụng

  Danh từ.

  House; home; abode; domicile.
  dọn nhà
  to move house.
  anh cứ tự nhiên như nhà anh
  make yourself at home.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  building
  home
  house
  disengage
  release
  to release
  trigger
  trip

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  house
  residence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X