• Thông dụng

  Tính từ

  Careless, remiss, lax
  làm ẩu nói ẩu
  to be careless in one's work and speech

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X