• Thông dụng

  Động từ.

  To do.
  đây không làm cả
  There is nothing to do here.
  To make.
  ghế làm bằng gỗ
  the chair is made of wood.
  làm tờ di chúc
  to make one's will.
  To be.
  cha tôi làm thầy giáo
  My father is teacher.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  make
  proceed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X