• Thông dụng

  Động từ

  To bewitch; to exorcize
  ếm ma quỉ
  To exorcize evil spirits and ghosts

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X