• Thông dụng

  Danh từ.

  Funeral.
  đưa ma
  to attend a funeral.

  Danh từ.

  Ghost; devil; spirit.
  thích chuyện ma
  to be fond of ghost stories.
  _trash.
  công việc ta làm chẳng ra ma
  Her work is just trash.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  bucca

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ghost
  milliampere
  phantom
  cipher
  code sign
  clad
  coating
  plate
  plating
  zincing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X